Imprint

MARESI Foodbroker s.r.o.
Hradešínská 1932/60
101 00 Praha 10 - Vinohrady
Česká republika
Tel.: +420 / 233 332 010
E-Mail: marketing@maresi.cz

URL: www.maresi.cz

Spisová značka: C 21126
Soud: Městský soud v Praze
IČO: 49615041
DIČ: CZ49615041

Předmět podnikání
marketing, propagace, reklama 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje / vyjma činností uvedených v příloze 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb./
Používání webových stránek poskytovaných společností Maresi Austria GmbH ("Maresi Austria GmbH") pod doménami www.maresi.at a maresi.com podléhá následujícím podmínkám použití.

Uživatel webu (dále jen „Uživatel“) se používáním webu podřizuje uplatnění podmínek. Pokud se uživatel nebude chtít podrobit podmínkám, je mu výslovně zakázáno další používání webu. Maresi Austria GmbH si vyhrazuje právo podmínky kdykoli jednostranně změnit.

Stahování, tisk a ukládání souborů z této webové stránky je povoleno pouze pro soukromé použití. Jakékoli použití nad rámec tohoto, zejména umístění hypertextového odkazu nebo rámování na části této webové stránky nebo s ohledem na její části, vyžaduje předchozí písemný souhlas „Maresi Austria GmbH“.

Jakýkoli obsah webové stránky a jejích částí byl vytvořen a monitorován s maximální možnou péčí. I přesto nelze vyloučit, že informace obsažené na webu nejsou úplné, správné a aktuální. Stejně tak nelze vyloučit, že škodlivé prvky mohou poškodit počítačový systém uživatele při přístupu nebo stahování dat z webu. V souladu s tím společnost Maresi Austria GmbH neručí za žádné škody způsobené uživatelem používáním webové stránky, ledaže by to bylo výsledkem úmyslného nebo hrubě nedbalého chování ze strany Maresi Austria GmbH.